AKUMULATORA UZLĀDE SOLI PA SOLIM

on
Categories: Jaunumi

Ievērojot piesardzību un sekojot norādēm, visi autovadītāji var paši uzlādēt automašīnas akumulatoru.
UZMANĪGI!

 • Rīkojoties ar svina skābes akumulatoriem, ir nepieciešama lielāka piesardzība, jo akumulatorā esošais elektrolīts var izšļakstīties. Pārmērīgas uzlādes gadījumā no akumulatora var izdalīties sprādzienbīstamas gāzes.
 • Veicot akumulatora apkopi, izņemšanu vai uzstādīšanu, jāvalkā aizsargbrilles un cimdi.
 • Ir svarīgi izvairīties no klemju savienošanas ar metāliskiem vai strāvas vadītspējīgiem materiāliem, lai novērstu īssavienojumus.

 

SOLI PA SOLIM

1. Sagatavošana pirms uzlādes sākšanas

Visparocīgāk un drošāk, protams, akumulatoru uzlādēt ir pašā automašīnā, to neizceļot, lai gan tas ne vienmēr ir iespējams. Lādējot akumulatoru slēgtās telpās, būtiski ir nodrošināt labu ventilāciju.

 

2. Atvienojiet pievienotos kabeļus

Svarīgi: vispirms ir jāatvieno kabelis, kas ir savienots ar negatīvo klemmi. Tas novērš īssavienojuma iespējamību starp pozitīvo klemmi un zemējumu. Pēc tam atvienojiet sarkano kabeli, kas ir savienots ar pozitīvo klemmi.

 

3. Pārbaudiet akumulatora stāvokli

 • No ventilācijas caurulēm notīriet netīrumus.
 • Neatkarīgi no uzlādes iemesla (nolietots akumulators, ilgs stāvēšanas laiks, īsi braucieni), ieteicams laiku pa laikam veikt akumulatora pārbaudi servisā. Auto Starts piedāvā bezmaksas akumulatoru diagnostiku, neatkarīgi no tā iegādes vietas. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt, ka jūsu automašīna vienmēr tiks piestartēta. Saskaņā ar vācu ADAC datiem vairāk nekā 40 procenti no izsaukumiem palīdzībai uz ceļa ir saistīti ar neatbilstošā stāvoklī uzturētiem akumulatoriem.

 

4. Sāciet uzlādi

Ja akumulators tiek lādēts mašīnā, izslēdziet visus elektrības patērētājus. Ja akumulators ir jāizņem no automašīnas uzlādēšanai, rūpējieties, lai tas tiktu pārvietots un nolikts stāvus (tādā stāvoklī, kādā to izņēmāt). 

 1. Piestipriniet sarkano spaili pie akumulatora pozitīvās klemmes, pēc tam melno spaili pie negatīvās klemmes.
 2. Tikai tad, kad lādētājs ir savienots ar akumulatoru, to drīkst pievienot elektrotīklam.
 3. Nākamā procedūra ir atkarīga no akumulatora veida. Lai izvēlētos pareizo darbības režīmu, seko informācijai, kas norādīta uzlādēšanas ierīces lietošanas instrukcijā.

Pat ja akumulatoram nav pārlādes riska, izmantojot augstas kvalitātes lādētāju, akumulatoram nevajadzētu būt savienotam ar lādētāju ilgāk par 24 stundām. Pilnīga uzlāde parasti tiek panākta, atstājot akumulatoru lādēties uz nakti.

 

5. Uzlādes procesa izbeigšana

 1. Atvienojiet lādētāju no elektrotīkla.
 2. Atvienojiet spailes no akumulatora.
 3. Uzstādot akumulatoru atpakaļ automašīnā, vispirms savieno sarkano kabeli ar pozitīvo klemmi, un tikai tad melno negatīvo kabeli savieno ar negatīvo klemmi.

Start-Stop sistēmas transportlīdzekļu lādēšana

Akumulatora uzlādēšana ar EFB vai AGM tehnoloģiju ir identiska, tomēr jāuzmanās, lai lādēšanas ierīce būtu piemērota šada tipa akumulatoriem. Šajā gadījumā ir jāseko lietošanas instrukcijā sniegtajai informācijai.

Kā izvēlēties piemērotāko automašīnas akumulatora lādētāju? Par to vairāk lasi mūsu iepriekšējā bloga rakstā.