Veikala lietošanas noteikumi

VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Interneta veikala noteikumi/Pirkšanas un pārdošanas noteikumi

 

  1.     Vispārīgi noteikumi

1.2.       Veikala lietošanas noteikumos lietotie termini:

1.2.1.     Noteikumi – veikala lietošanas noteikumi nosaka  Pircēja un Pārdevēja tiesību un pienākumu kārtību attiecībā uz SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” interneta veikala lietošanu, proti, pasūtījumu veikšanu, apstiprināšanu, maksājumu veikšanu, piegādi, un citiem noteikumiem, kas saistīti ar preču iegādi SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” interneta veikalā.

1.2.2.   Līgums – Pirkšanas un pārdošanas noteikumi starp Pircēju un Pārdevēju, kas satur šos Noteikumus. Līgums par Preču pārdošanu tiek nodots Pircējam no Pārdevēja, izmantojot internetveikala starpniecību.

1.2.3.     Puses ir līgumslēdzējas puses, t.i., Pircējs un Pārdevējs.

1.2.4.     Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” (turpmāk – SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA”), reģistrācijas Nr. 40003596982, PVN maksātāja numurs: LV40003596982, juridiskā adrese: O. Vācieša iela 61, Rīga, LV-1004, Latvija.

1.2.5.     Lietotājs – fiziska persona, kas sasniegusi pilngadību, ja nav uz tiesiska pamata attiecināti ierobežojumi; nepilngadīgais vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad viņam ir tiesības brīvi rīkoties ar saviem ienākumiem, kā arī tad, kad šī persona ir emancipēta; juridiska persona; attiecīgi pilnvaroti pārstāvji no visām iepriekšminētajām personām.

1.2.6.     Konts – Klienta reģistrēšanās internetveikalā (turpmāk –  E-veikals) rezultātā norādītā personiskā informācija un pasūtījumu vēstures konts, lai Pircējs var veikt preču pasūtījumus E-veikalā.

1.2.7.     Privātuma paziņojums- Pārdevēja E-veikalā publiski pieejamais dokuments, kurā Datu subjektiem (fiziskām identificējamām personām) tiek sniegta informācija par viņu personas datu apstrādi, izmantojot E-veikalu.

1.2.8.     Pircējs – Lietotājs, kas iegādājas Preces E-veikalā priekš savas uzņēmējdarbības, tirdzniecības, profesijas vai ne ar darbu saistītām vajadzībām (patēriņa vajadzībām).

1.2.9.   Prece – jebkura lieta, ko Pārdevējs piedāvā vai pārdod E-veikalā Pircējam.

1.2.10.   Kurjers – Pārdevēja nolīgts Preču piegādātājs, kas piegādā Preci uz Pircēja noradīto vietu.

1.3.        Pircējs apstiprina Līguma Noteikumus un izvēlas paziņojumu “Esmu izlasījis un piekrītu interneta veikala noteikumiem un nosacījumiem”. Tādējādi apstiprinātie Noteikumi ir juridiski saistoši abām Pusēm.

1.4.        Lietotājs, izveidojot jaunu Kontu E-veikalā, apstiprina Noteikumus reģistrācijas procesa laikā, kā arī katru reizi pasūtot Preces.

1.5.        Šajā E-veikalā Lietotāji var iegādāties Preces, ja atbilst Noteikumu 1.2.5. punktā minētajām prasībām. Lietotājs, kas apstiprina Noteikumus, apstiprina, ka tam ir tiesības iegādāties Preces šajā E-veikalā.

1.6.        Pārdevēja lietošanas Noteikumi var tikt grozīti, mainīti vai papildināti vienpusēji no Pārdevēja puses, ievērojot attiecīgo likumu prasības. Katru reizi, kad Pircējs pasūta Preci, Pircējs ir atbildīgs par to, lai tas vienmēr būtu iepazinies ar aktuālo Noteikumu versiju Preces pasūtīšanas laikā.

1.7.        Katru reizi, kad Pircējs veic pasūtījumu, pasūtījuma veikšanas brīdī pasūtījumam piesaistītie Noteikumi ir aktualizēti.

 

  1.     Preču pasūtīšana un līguma slēgšana

2.1.        Pircējs var iegādāties Preces E-veikalā, izmantojot E-veikalā izveidoto Kontu.

2.2.        Pārdevēja izveidotā pasūtīšanas kārtība E-veikalā dod Pircējam iespēju pārbaudīt un labot izveidotā pasūtījuma kļūdas (E-veikala sadaļā – Grozs), pirms Pārdevējam tiek nosūtīts Preču galīgais pasūtījums.

2.3.        Pircējs var iegādāties līdz pat 8 (astoņām) Preču vienībām katrā iepirkšanās reizē, neskatoties uz pirkuma cenu, lielumu vai svaru.

2.4.        Pārdevējam ir arī tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt pasūtīto Preču groza minimālo lielumu, tas ir, minimālo summu, pēc kuras tiek izpildīts Klienta pasūtījums. Šajā gadījumā minimālais pasūtījuma apjoms ir norādīts E-veikalā.

2.5.        Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts no brīža, kad Pircējs E-veikalā izveido un apstiprina tirdzniecības kārtību (Grozs), sniedzot informāciju, kas nepieciešama pasūtījuma formā, apstiprinājis piekrišanu Noteikumiem un izvēlējies maksājuma metodi, noklikšķinājis uz pogas “Veikt pasūtījuma apmaksu”.

2.6.        Katrs Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek saglabāts E-veikala datu bāzē. Līgumus var apskatīt E-veikalā Pircēja Kontā pie savas pirkumu vēstures.

2.7.        Pēc pasūtījuma saņemšanas Pircējs saņem e-pastu, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu. Pircējam pasūtījuma atcelšana pēc tā apstiprināšanas e-pastā vairs nav iespējama.

2.8.        Pēc pasūtījuma veikšanas, Pārdevējs apliecina tā izpildi, nosūtot Pircējam e-pastu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, norādot, ka Preces ir nosūtītas Pircējam vai sagatavotas saņemšanai veikalā (ja Pārdevējs ir atļāvis šādu piegādes veidu izvēlēties Pircējam pasūtījuma veikšanas laikā).

2.9.        Ja Pārdevējs pēc iespējas un Preču pieejamības nevar piegādāt Pircējam pasūtītās Preces, ciktāl tas ir iespējams, Pārdevējs apņemas piedāvāt līdzīgu Preci pēc tās parametriem, vai arī informē, ka pasūtījumu nevarēs izpildīt. Ja Pircējs atsakās pieņemt viņam piedāvāto analogo Preci vai citu pēc tuvākās līdzības piedāvāto līdzīgo produktu, un vēl joprojām pēc Pircēja informēšanas pasūtījums nevar tikt izpildīts, Pārdevējs informē Pircēju, ka pasūtījumu nevar izpildīt un Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu par Preci ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja Pircējs ir veicis priekšapmaksu par pasūtījumu.

 

  1.     Preču cenas un samaksa

3.1.        Norādītās cenas E-veikalā un Pircēja sastādītais pasūtījums ir derīgs un spēkā esošas tikai tad, ja Preces tiek pasūtītas interneta veikalā. Preču cenas tiek izteiktas euro, tajā skaitā cenās ietilpst aktuālā ar likumu noteiktā PVN likme. Ja Pircējs vēlas, ar attiecīgo iestatījumu palīdzību, Pircējs var izvēlēties apskatīt cenas Precēm bez PVN, bet jebkurā gadījumā Pircēja pasūtījuma summa tiks sastādīta, piemērojot likumisko PVN likmi.

3.2.        Piegādes izmaksas nav iekļautas preču cenā. Preču piegādes izmaksas sedz Pircējs, izvēloties attiecīgo preču piegādes metodi. Preces piegādes cena ir norādīta Pircēja pasūtījuma formā (Grozs). Piegādes izmaksas apskatāmas arī E-veikala sadaļā “Pasūtījumu piegāde”.

3.3.        Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas un atlaides, kā arī Preču piegādes izmaksas.

3.4.        Preču cena pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, nevar tikt mainīta, ja vien Preces cena ir mainījusies tehniskas kļūdas dēļ informācijas sistēmā, skaidri redzamas kļūdas (defekta) vai dēļ citiem objektīviem iemesliem, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles (ja šiem iemesliem par pamatu kalpo pierādījumi). Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties Preces par jauno Preces cenu, tad Pircējs var atteikties no pasūtījuma, informējot Pārdevēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma atcelšanas saskaņā ar iepriekš minēto procedūru, Pārdevējs atgriež Pircējam atpakaļ visu samaksāto summu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

3.5.        Veicot Preču pasūtīšanu, Pircējs var samaksāt par Precēm vienā no sekojošajiem samaksas veidiem:

3.5.1.     izmantojot internetbanku;

3.5.2.     skaidrā naudā vai maksājot ar karti pie Preču saņemšanas (ja maksājuma metode ir atļauta Preču pasūtīšanas laikā).

3.6.        Iegādes dokumenti – PVN rēķini – elektroniski tiek nosūtīti uz Pircēja Kontā norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma izpildes un/vai tiek izsniegti preču piegādes/atsaukšanas brīdī. PVN rēķinā norāda Pircēja izvēlētās Preces, to daudzumu, atlaides, Preču galīgo cenu, ieskaitot visus nodokļus, kā arī citus datus, kas nepieciešami, lai atbilstu grāmatvedību reglamentējošo tiesību aktu prasībām.

 

  1.     Preču piegāde

4.1.        Preču piegāde notiek tikai Latvijas Republikas teritorijā.

4.2.        Pašreizējās piegādes/atsaukšanas metodes un Pasūtījumu piegādes noteikumi ir redzami sadaļā “Pasūtījumu piegāde”.

4.3.        Preču pasūtīšanas brīdī Pircējam jānorāda:

4.3.1.     precīza preču piegādes vieta, kur Pircējs vēlas saņemt Preci;

4.3.2.     Pārdevēja filiāles veikals (Preces saņemšanas vieta). Kad Pircējs izvēlas saņemt Preci filiālē, tās ir jāizņem Pārdevēja norādītajā kārtībā, kas norādīta pasūtījuma rezervēšanas laikā (ja Pārdevējs pasūtījuma brīdī ļauj Pircējam izvēlēties produkta/u izņemšanu no konkrētas Pārdevēja filiāles). Pasūtītā prece ir jāapmaksā un jāizņem 5 darba dienu laikā. Ja tas netiek izdarīts, preču rezervācija tiek atcelta.

4.4.        Ja Pircējs izvēlas saņemt Preces tādā veidā kā noteikts Noteikumu 4.3.2. punktā, tad Pircējs tiek informēts ar īsziņu, pa tālruni un/vai pa Pircēja norādīto e-pasta adresi par Preces piegādi uz Pircēja izvēlēto filiāli un/vai Preču gatavību izņemšanai no izvēlētās Pārdevēja filiāles.

4.5.        Ja Pircējs apņemas pats pieņemt Preces, bet kādu iemeslu dēļ nevar tās pieņemt, un Preces ir piegādātas uz norādīto Pircēja piegādes adresi, Pircējam nav tiesības celt prasības par Preču piegādi (tai skaitā garantijas prasības) pret Pārdevēju par Preču piegādi nepiemērotam/nepareizam klientam vai fiziskai, vai juridiskai personai, kā arī prasības par kādām citām Preces neatbilstībām vai piegādes neērtībām.

4.6.    Pircējam pasūtītās Preces piegādā Kurjera pakalpojumu sniedzējs ar Pircēju saskaņotā piegādes laikā. Kurjera pakalpojumu sniedzējs sazinās ar Pircēju uz Pircēja norādīto tālruņa numuru un/vai Pircēja norādīto e-pasta adresi, kas norādīta veicot preču pasūtījumu.

4.8.        Pārdevējs ir atbrīvots no visām atbildībām, kas minētas Preču Noteikumos, ja Preces netiek nodotas un/vai piegādātas Pircējam noteiktajā laikā Pircēja vainas dēļ vai ārkārtas apstākļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja kontroles.

4.9.        Preces piegādes brīdī un/vai pie to izņemšanas filiālēs, Preces tiek piegādātas Pircējam kopā ar rēķinu, pavadzīmi vai kādu citu Preces saņemšanas apstiprinošu dokumentu, tai skaitā Kurjera pakalpojuma sniedzēja elektroniskajā paraksta sistēmā/ierīce (vai papīra formas, Preces piegādes apstiprinājuma dokumentā) par Preču saņemšanu, kurš jāparaksta Pircējam, ar to apstiprinot Preču saņemšanu.

4.10.      Pie Preces piegādes saņemšanas Pircējam ir jāpārbauda sūtījumu iepakojuma statuss/stāvoklis. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevēju, ja sūtījuma iepakojums ir saburzīts vai kā citādi bojāts, kā arī tad, ja sūtījumā ir nepareizas Preces, nepietiekams un/vai nepareizs Preču daudzums, nepilnīga Preču komplektācija, aprīkojums un citos gadījumos, kad pasūtījums atšķiras no piegādātās Preces.

4.11.      Pircējs visos gadījumos, kad Preču saņemšanas laikā pamanījis iepakojuma un vai pasūtījuma neatbilstības, veic piezīmes uz Preces saņemšanas dokumenta/Kurjera piegādes dokumenta, vai ir jāuzraksta atsevišķs akts par šīm neatbilstībām. Iepriekšminētais gadījums ir aktuāls tikai, ja Preces piegādātas ar Kurjera starpniecību. Ja šādas darbības no Pircēja puses nav veiktas, tad Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par Preču piegādes un tās saturā esošajiem pārkāpumiem un/vai defektiem, kurus Pircējs nav minējis uz Kurjera piegādes dokumentācijas.

4.12.      Bojājumu un Preču nejauša zaudējuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad Preces tiek nodotas Pircējam.

 

  1.     Pircēja tiesības un pienākumi

5.1.        Pircējs ir tiesīgs iegādāties Preces SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem/Līgumu un Latvijas Republikas likumiem.

5.2.        Pircējam ir jāpieņem pasūtītās Preces un jāmaksā summa, kas norādīta viņam iesniegtajā pasūtījumā.

5.3.        Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma, kā arī mainīt un/vai atdot Preces saskaņā ar parakstītā Līguma noteikumiem.

5.4.        Pircējam ir arī citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un LR tiesību aktos.

5.5.        Ja Pircēja iesniegtie reģistrācijas dati vai informācija E-veikalam mainās, Pircējam nekavējoties tie jāatjauno.

5.6.        Pircējs apņemas nenodot trešajām personām Pircēja pieslēgšanās datus (lietotājvārdu, paroli u.c.,) savam E-veikala kontam. Ja Pircējs zaudē savu pieteikšanās informāciju, viņam nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti sadaļā “Kontakti”.

5.7.        Izmantojot SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” interneta veikalu, Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

5.8.        Ja Pircējs bez pamatota iemesla atsakās vai izvairās no pasūtīto Preču pieņemšanas, viņš sedz Pārdevēja piegādes izmaksas.

5.9.        Visus pieprasījumus, sūdzības, pretenzijas un jebkuru citu pārdošanas jautājumu gadījumā Pircējs var sazināties ar Pārdevēju uz E-veikala sadaļā “Kontakti” norādīto kontaktinformāciju.

 

  1.     Pārdevēja tiesības un pienākumi

6.1.        Ja Pircējs mēģina sabojāt vai kā citādi kaitēt E-veikala stabilitātei un drošībai, vai pārkāpj savas Noteikumu saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma apturēt vai ierobežot Pircējam iespēju izmantot E-veikalu, vai, ja nepieciešams, tad atcelt Pircēju reģistrāciju un/vai dzēst Pircēja lietotāja kontu.

6.2.        Pārdevējam ir tiesības apturēt vai uz laiku vai pilnībā izbeigt E-veikala darbību. Pārdevējs par to paziņo E-veikala tīmekļa vietnē. Šajā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie pasūtījumi tiek izpildīti un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

6.3.        Pārdevējam ir tiesības nenoslēgt Līgumu ar konkrētu Pircēju (nepārdot jaunas Preces), ja Pircējs ir iesniedzis rīkojumu par Preču atgriešanu, tajā skaitā, bet ne tikai uz tiem gadījumiem, kad Pircējs atteicies no iepriekšējā Līguma un atdevis Preces 2 (divas) vai vairāk reizes, pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, ja pastāv pamatotas šaubas par Pircēja autentiskumu, identitāti, Pircēja spēju izpildīt Līgumu un citu Pircēja apzinātu Līguma neizpildes gadījumu.

6.4.        Pārdevējam ir tiesības atkāpties no noslēgtā Līguma, ja Pircēja pasūtītās Preces vairs nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, kā arī gadījumos, kad pasūtītās Preces derīguma termiņš ir beidzies, kā arī gadījumos kad personām, kam, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, nebija tiesības slēgt Līgumu.

6.5.        Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja personas datu likumīgu, pārredzamu un drošu pārvaldību, kā norādīts E-veikala sadaļās “Datu aizsardzība un sīkdatnes”.

 

  1. Pušu atbildība

7.1.      Pircējs ir vienpusēji atbildīgs par savu iesniegto datu pareizību un precizitāti savā E-veikala Kontā un pasūtījuma veidlapās, veicot pirkumu.

7.2.      Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo E-veikalu.

7.3.      Pircējs ir atbildīgs par viņa identifikācijas datu, tas ir, lietotāja vārda un paroles drošību E-veikala Kontā un to nodošanu trešajām personām. Ja E-veikalu izmanto trešā puse, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo Personu par Pircēju.

7.4.      Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību, ja kaitējums un zaudējumi radušies saistībā ar Pircēja nolaidīgu darbību,  proti, ja neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem, rekomendācijām un savstarpējām saistībām, Pircējs ir apstiprinājis, ka iepazinies ar šiem un citiem Noteikumiem, kas atrodas E-veikala sadaļā “Veikala lietošanas noteikumi”, tomēr faktiski ar tiem nav iepazinies un/vai sapratis, pat ja šāda iespēja tika piešķirta.

 

  1. Personas datu aizsardzība

8.1.      Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar E-veikalā esošo Privātuma politiku, ar kuru iespējams iepazīties sadaļā “Privātuma paziņojums” kurā ir visa informācija par E-veikala Pircēja, klienta, sadarbības partneru un apmeklētāju personas datu apstrādi.

8.2.      Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un pārzina Privātuma paziņojums, izveidojot jaunu kontu E-veikalā un atzīmējot ķeksīti (opt-in) pie apgalvojuma “Esmu iepazinies ar Privātuma paziņojumu”. Visas Pircējiem (fiziskai personai) esošās tiesības kā datu subjektiem tiek īstenotas saskaņā ar Privātuma paziņojumu.

 

  1. Informācijas apmaiņa

9.1.      Paziņojumus, kas saistīti ar Preču pasūtīšanu un Līguma izpildi, Pārdevējs sūta Pircējam uz tā E-veikala reģistrācijas formā norādīto kontaktinformāciju, proti, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru.

9.2.     Ziņojumus un jautājumus Pircējs iesniedz Pārdevējam, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Pārdevēja E-veikala sadaļā “Kontakti”.

10.  Kuponu lietošanas noteikumi

10.1. Ja Pircējam ir atlaižu kupons ar kodu, tad Pircējs pirkumam var pievienot atlaižu kupona kodu, ievadot to speciālā ievades laukā zem nosaukuma “Kupona kods”. Kad kods ievadīts, tad ir jāspiež poga “Izmantot kuponu”. Sistēma automātiski pārrēķinās cenu ar pievienoto atlaidi. Kupona kods var nedarboties gadījumos, ja precei jau ir iestatīta kāda no atlaižu opcijām, piem., tā jau ir akcijas prece ar speciālo cenu. Kupona kodi ir lojalitātes politikas bonusi, ko katrs Pircējs vai Pircēju grupa individuāli var saņemt no Pārdevēja. Atsevišķos gadījumos ar mērķi veicināt pārdošanas apjomus atlaižu kupona kodi var tikt publicēti arī sociālajās saziņas vietnēs vai citā publiskā telpā.

10.2. Atlaižu kupons, ja tāds ir pieejams, pircējam tiek nosūtīts e-pastā vai nodots citā formātā, attiecīgi viņa norādītajiem kontaktiem un/vai tā brīža aktuālajām “SIA AUTOSTARTS TIRDZNIECĪBA” organizētajām akcijām.

 

11. Nobeiguma noteikumi

11.1.      Latvijas Republikas likumi ir saistoši šiem Noteikumiem. Noteikumi tiek atjaunināti atbilstoši likumos veiktajām izmaiņām un šo Noteikumu aktuālā redakcija ir pieejama E-veikalā www.autostarts.lv.

11.2.      Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība vispirms tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās nav iespējama, strīds tiek izšķirts atbilstoši Latvijas Republikas likumiem Latvijas Republikas tiesās.

11.3.      Gadījumā, ja kāda no šo Noteikumu atrunām ir pretrunā likumā noteiktajam, novecojušas informācijas un/vai citu apstākļu dēļ, tad virsroka ir Latvijas Republikas aktuālajos likumos un regulējošajos aktos noteiktajam. Tas nemaina to, ka Noteikumi ir saistoši Pusēm, pat ja attiecīgais Līgumā noteiktais Punkts ir novecojis, tā vietā tiek piemērots aktuālais Latvijas Republikas likumos un/vai regulējošajos aktos noteiktais.